Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศเลขที่สอบ-ห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

speakerประกาศเลขที่สอบ-ห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ icon new icon new

ตามที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขณะนี้การรับสมัครฯ เสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ , ห้องสอบ และตึกอาคารที่ใช้สอบได้ ที่นี่

 

graphics click here 822293 graphics click here 822293graphics click here 822293<<< ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ >>> graphics click here 822293graphics click here 822293graphics click here 822293

 

กำหนดการสอบคัดเลือก :

- ประเภทสอบคัดเลือกคะแนนโอเน็ต สอบวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

- ประเภทความสามารถพิเศษ สอบวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

graphics click here 822293graphics click here 822293 แผนผังสนามสอบ คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293 graphics click here 822293

 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Line ID :

QRCode Check63   QR Code2563 2

 

f t g m