Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:สรุปข้อปฏิบัติสำคัญในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต

ประชาสัมพันธ์:สรุปข้อปฏิบัติสำคัญในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต วันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

graphics click here 822293 แผนผังสนามสอบ คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

 

f t g m