Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต

speakerประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนนโอเน็ต

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

graphics click here 822293graphics click here 822293graphics click here 822293graphics click here 822293ดูประกาศผลคลิ๊กที่นี่ icon new icon new icon new

graphics click here 822293***** อ่าน.....ประกาศโรงเรียน-การรายงานตัว-การมอบตัว *****graphics click here 822293

แจ้งถึงท่านผู้ปกครองและนักเรียน ที่สอบได้ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง
โปรดอ่านประกาศโรงเรียน เพื่อรับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติและรายละเอียดต่างๆ 
เกี่ยวกับหลักฐานเอกสารสำคัญต่างๆ, การรายงานตัวและการมอบตัว ฯลฯ ให้เข้าใจ เพื่อเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้พร้อม

 

 

 

f t g m