Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เต็มรูปแบบ

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เต็มรูปแบบ icon new icon new

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประกาศให้มีการทดลองเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ โดยนักเรียนสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ทุกคน  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยโรงเรียนจะปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข ทั้ง ๕ ข้อ อย่างเคร่งครัด

อ่านประกาศทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293 graphics click here 822293 icon new icon new

 

 

 

 

 

f t g m