Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์ : ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

speakerประชาสัมพันธ์ : ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

- กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เริ่มสอบตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

(แบ่งการสอบเป็นวันละ ๓ รอบ / เวลาในการสอบ รอบละ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

ณ อาคารคอมพิวเตอร์  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

- รายชื่อคุณครูผู้เข้าสอบฯ ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

** ผู้เข้าสอบต้องมารายงานตัวก่อนถึงเวลาเข้าสอบ ๓๐ นาที **

หรือท่านสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลและศึกษารายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย graphics click here 822293

 

 

f t g m