Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

speakerประชาสัมพันธ์:กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๓

ตารางสอบระดับชั้น ม.๔ >>> กำหนดสอบวันที่ ๓๑ ส.ค., ๒-๓ ก.ย. ๒๕๖๓ คลิ๊กที่นี่ icon new

ตารางสอบระดับชั้น ม.๕ >>> กำหนดสอบวันที่ ๓๑ ส.ค., ๑-๒ ก.ย. ๒๕๖๓ คลิ๊กที่นี่ icon new

ตารางสอบระดับชั้น ม.๖ >>> กำหนดสอบวันที่ ๑, ๓ ก.ย. ๒๕๖๓ คลิ๊กที่นี่ icon new

 

 

 

 

 

 

f t g m