ประชาสัมพันธ์ : คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนชุดใหม่

Category: NewsAttention_General2563
Published: Thursday, 17 September 2020 10:59
Written by Super User
Hits: 92

PR GallerySep2563website

ประชาสัมพันธ์ : คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนชุดใหม่(ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๓)
(กิจกรรมวัดในโรงเรียน, การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน, การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี ฯลฯ)
เข้าเข้าเลือกชมได้ที่ คลังภาพกิจกรรมโรงเรียน graphics click here 822293 graphics click here 822293