Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:งานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค ละโว้ธานี ปี ๒๕๖๓"

PR Loykrathong2563Website

งานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค ละโว้ธานี ปี๖๓" ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 ชมการประกวดกระทงจากหน่วยงานต่างๆและชุมชนในเขตเทศบาล การประกวดกระทงใหญ่ประเภทความคิด ประเภทสวยงาม การประกวดกระทงประดิษฐ์
การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง การแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสม รำวงย้อนยุค
การแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรีวงฝ้ายคำ จากโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
การจัดแสดงมหรสพลิเก การจัดสวนสนุก ชิงช้าสวรรค์ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ สินค้า OTOP

 

f t g m