Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กำหนดการสอบภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

speakerกำหนดการสอบภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓


- ระดับ ชั้น ม.๔ สอบวันที่ ๑๐-๑๑, ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ตาราสอบ PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

- ระดับ ชั้น ม.๕ สอบวันที่ ๙,๑๑-๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาราสอบ PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

- ระดับ ชั้น ม.๖ สอบวันที่ ๙-๑๐, ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาราสอบ PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

 

 

 

 

 

f t g m