ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

Category: NewsAttention_General2563
Published: Sunday, 03 January 2021 14:51
Written by Super User
Hits: 418

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ(ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ)

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยปิดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔  ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้นักเรัยนเรียนออนไลน์(online)ในสถานที่ที่สะดวกและปลอดภัยตามแนวทางที่ครูประจำวิชากำหนด

อ่านประกาศฉบับเต็ม PDF file graphics click here 822293 icon new