ประชาสัมพันธ์:รหัสห้องเรียนออนไลน์(Class code for google classroom)

Category: NewsAttention_General2563
Published: Friday, 08 January 2021 21:51
Written by Super User
Hits: 482

ประชาสัมพันธ์:รหัสห้องเรียนออนไลน์(Class code for google classroom)
นักเรียนสามารถดาวส์โหลดได้ที่นี่(แสดงเป็น PDF File)

ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย