ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสำนักงาน

Category: NewsAttentions_AssetBuy2563
Published: Friday, 05 June 2020 16:15
Written by Super User
Hits: 180

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสำนักงาน

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๐,๒๐๐ บาท  ด้วยเงินระดมทรัพยากร (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

กำหนดการรับสมัคร

ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.(ในวันและเวลาราชการ) 


อ่านประกาศทั้งหมด PDF Files คลิ๊กที่นี่ icon new