Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา

speaker

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา  

๑. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านประกาศ PDF File 

๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านประกาศ PDF File

๓. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านประกาศ PDF File

๔. ตำแหน่งคนสวน คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านประกาศ PDF File

 

 

 

 

 

 

f t g m