Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา

speaker

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา icon new icon new

๑. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านประกาศ PDF File graphics click here 822293

๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านประกาศ PDF Filegraphics click here 822293

๓. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านประกาศ PDF Filegraphics click here 822293

๔. ตำแหน่งคนสวน คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านประกาศ PDF Filegraphics click here 822293

 

 

 

 

 

f t g m