ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

Category: NewsAttentions_AssetBuy2563
Published: Thursday, 07 January 2021 09:49
Written by Super User
Hits: 97

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จะทำการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๒๐๙ รายการ ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดต่างๆ และขอรับรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาได้ที่ห้องพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File graphics click here 822293graphics click here 822293