Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล 26 June 2020 Written by Super User 368
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 25 June 2020 Written by Super User 455
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพยาบาลและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสำนักงาน 23 June 2020 Written by Super User 393
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 12 June 2020 Written by Super User 631
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล 05 June 2020 Written by Super User 575
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสำนักงาน 05 June 2020 Written by Super User 406
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 03 April 2020 Written by Super User 375
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานทาสี ๔๒๔ล พิเศษ (ตึก ๕) 31 March 2020 Written by Super User 338
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 March 2020 Written by Super User 364
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างทาสี ๔๒๔ล พิเศษ(ตึก ๕) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 20 March 2020 Written by Super User 378
f t g m