กิจกรรมการอบรมออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเน้นทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยศูนย์ HCEC โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

Category: News2564
Published: Monday, 06 September 2021 13:22
Written by Super User
Hits: 113

PBHCECTraining4 5Sep2564 A1

PBHCECTraining4 5Sep2564 B1

PBHCECTraining4 5Sep2564 B3

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องทานตะวัน อาคารเรียนตึก ๖ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมแบบออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเน้นทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน จัดโดยศูนย์ HCEC โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยมี คุณครูอมรชัย สถานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและผู้จัดการศูนย์ HCEC โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะวิทยากร คณะกรรมการจัดการอบรมฯ ให้การต้อนรับ   ซึ่งมีคุณครูผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ  จำนวน ๕๕ คน ดำเนินการจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔