กิจกรรมคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

Category: News2564
Published: Thursday, 23 September 2021 09:35
Written by Super User
Hits: 100

PBKruretires23Sep2564A

PBKruretires23Sep2564C

PBKruretires23Sep2564E

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่  ๑. คุณครูชินวัฒน์ ฉ่ำแสง ๒. คุณครูมงคล  ออกแมน  ๓. คุณครูศรีสมัย รัตนีมงคล  ๔. คุณครูนงลักษณ์ ใจบุญ  ๕. คุณครูสุพัตรา  คงเรียน  คณะผู้บริหาร คณะครู  ร่วมกิจกรรมเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ (ช่วงเช้า) กิจกรรมกราบสักการะบูชาสิ่งศักด์สิทธิ์ประจำโรงเรียนฯ ได้แก่ หลวงพ่อขาว วัดพระยาออก, หลวงปู่เนียม ภุมมสโร, จอมพล ป.พิบูลสงครามและ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ตามลำดับ