กิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน (วันแรก)

Category: News2564
Published: Wednesday, 06 October 2021 10:30
Written by Super User
Hits: 176

 PBVaccineCOVID 06 Oct 2564A1

PBVaccineCOVID 06 Oct 2564A3

วันพุธที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. หน่วยบริการความร่วมมือการฉีดวัคซีน อำเภอเมืองลพบุรี ณ หอประชุมพิบูลสงคราม(ชั้นบน) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ตรวจเยี่ยมพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มแรกที่รับการฉีดวัคซีน และกล่าวขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการร่วมมือดำเนินการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน อายุ ๑๒-๑๗ ปี โดยมี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและดำเนินการดูแลนักเรียน  โดยโรงเรียนฯ ให้การสนับสนุนจัดสถานที่ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในช่วงการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  

วีดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมการฉีดวัคซีนนักเรียน วันที่  ๖ ต.ค. ๒๕๖๔
หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย