กิจกรรมหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคคซีน อำเภอเมืองลพบุรี

Category: News2564
Published: Monday, 18 October 2021 09:31
Written by Super User
Hits: 74

PBSTDVaccine18Oct2564A1

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) และ หอประชุมพิบูลสงคราม(ชั้นบน) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  กิจกรรมหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคคซีน อำเภอเมืองลพบุรี  ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน อายุ ๑๒ - ๑๗ ปี  ซึ่งในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนพระนารายณ์  โดยนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบหมายให้ทีมงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ คนงาน  จัดสถานที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องแก่ทีมแพทย์ พยาบาล, นักเรียนและผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมารับวัคซีนในวันนี้