พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ปี ๒๕๖๔

Category: News2564
Published: Wednesday, 20 October 2021 08:56
Written by Super User
Hits: 75

PBPiyamaharaj23Oct2564A3

PBPiyamaharaj23Oct2564A1

PBPiyamaharaj23Oct2564A6

วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๐๘.๐๙ น. ณ ลานหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  โดยมีผู้แทนองค์กรภาคเครือข่ายโรงเรียนพิบูวิทยาลัย  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัย, ผู้แทนประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีฯ เพื่อน้อมเกล้ารำลึกถึงพระมาหกรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new