Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการอบรมวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ว.PA แบบออนไลน์

PB PATraining23Oct2564

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมลวะศรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แบบออนไลน์  โดย นางสิริกร โทกำจัด รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล กล่างรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมฯ ซึ่งในการอบรมฯ มีผู้บริหาร  คุณครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และคุณครูกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย กว่า ๒๐๐ คน เข้ารับการอบรมฯ ในครั้งนี้  

 

f t g m