เว็บไซต์-กลุ่มบริหาร

Category: Link-website
Published: Wednesday, 31 July 2019 08:55
Written by Super User
Hits: 3602

PBBirdeyeview2562เว็บไซต์:กลุ่มบริหารและงานต่างๆ

- สำนักงานผู้อำนวยการ

- กลุ่มบริหารวิชาการ

-- งานทะเบียน วัดผล

-- งานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

- กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล

- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

- กลุ่มบริหารทั่วไป