Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ระเบียบ-กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษา

 

ประกาศ ระเบียบและกฏกระทรวงศึกษาธิการ

 

f t g m