Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กำหนดการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

PRSTD2562 WebsiteC

ประชาสัมพันธ์ : นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

อ่านรายละเอียดต่างๆได้ที่เมนูหลักด้านซ้ายมือของเว็บไซต์โรงเรียน หัวข้อ การรับนักเรียน 2562 หรือคลิ๊กที่นี่ icon new

ประชาสัมพันธ์:ขณะนี้ระบบบันทึกข้อมูลนักเรียนผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรีประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและประเภทความสามารถพิเศษ
เปิดให้นักเรียนได้บันทึกข้อมูลสมัครสอบล่วงหน้าแล้ว คลิ๊กที่นี่  icon new

 

 

f t g m