Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:ปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

PRStudent2561 WebsiteA

 

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

- ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(Gifted)
อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่graphics click here 822293

** เริ่มลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการสมัครสอบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต**

** วันที่ ๑๙-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ **

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักเรียนผู้ที่จะสมัครสอบฯ

๑. วิธีการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบฯ PDF File graphics click here 822293
๒. ขั้นตอนรับสมัครสอบฯ  PDF File graphics click here 822293

 

<< เข้าสู่ระบบลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการสมัครสอบฯ >> icon new

 

  

 

f t g m