Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศผลสอบ ๒๕๖๒

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  • ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯ วิทย์-คณิต และประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯ Gifted(ภาษาอังกฤษ) 

>> ประกาศโรงเรียน pdf file หน้าที่ ๑ , หน้าที่ ๒
>> ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่สอบได้ pdf file  สอบได้ตัวจริง - สอบได้ตัวสำรอง
>> ผลการสอบคัดเลือกฯ ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯวิทย์-คณิต pdf file  สอบได้ตัวจริง - สอบได้ตัวสำรอง
>> ผลการสอบคัดเลือกฯ ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯGifted(ภาษาอังกฤษ) pdf file  สอบได้ตัวจริง - สอบได้ตัวสำรอง

 

 

 

f t g m