Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

ผู้อำนวยการร่วมแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 01 March 2013 13:57 Written by totsawat Wednesday, 20 February 2013 11:11

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.

        ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง ได้รับเชิญจากนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขาสามยอด
เข้าร่วมแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ โดยแสดงเป็นองค์สมมุติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมชมการแสดงบริเวณพระราชฐานชั้นนอก เรือนรับรอง สิบสองท้องพระคลัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์
ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๖

alt 

 

ประชุมคณะกรรมการจัดงานเรวมพลคนเขียวแดง

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 31 March 2014 14:57 Written by Administrator Monday, 31 March 2014 14:52

 

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชมนาด พล.ต.ชัยวิวัฒน์  จันทร์สุเทพ นายกสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานรวมพลคนเขียวแดงวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗นี้ เพื่อเป็นการติดตามและสอบถามความพร้อมในการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายและเพื่อให้การจัดงานฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๕-๖(ภาคเช้า)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 26 July 2014 11:50 Written by Administrator Saturday, 26 July 2014 11:27

 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
ว่าที่ ร.ท. ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๕-๖(Classroom Meeting) โดย นายอมรศักดิ์  เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมผู้ปกครองฯ ลำดับต่อ เป็นการเสวนาเกี่ยวกับความร่วมมือขององค์ภาคีเครือของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยคุณพินิจ  อ่อนไสว อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้กล่าวกับท่านผู้ปกครองเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนฯในด้านต่างๆ ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบพอสังเขป  ต่อมา ว่าที่ ร.ท.ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้กล่าวในเรื่องของพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากล จากนั้น นายชุมพล  สังเขป ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนฯ ที่จะช่วยกันดูแลบุตรหลานในการเดินทางมาเรียน  การระวังเหตุร้ายต่างๆจากแก๊งค์จับเด็ก  การพูดคุยติดตามพฤติกรรมของบุตรหลานระหว่างที่ศึกษาอยู่ ฯลฯ ในเวลาต่อมา นายจำเริญ  สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้กล่าวสรุปในช่วงท้าย...เกี่ยวการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ทั้งที่ดำเนินการไปแล้วและกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการฯ  จากนั้น ท่านผู้ปกครองนักเรียนได้แยกไปพบคุณครูที่ปรึกษาของนักเรียนตามห้องประจำชั้นและที่นัดหมายต่างๆ  อนึ่งในช่วงเช้าก่อนที่จะเริ่มการประชุมฯ มีการแสดงความสามารถของนักเรียนในการขับร้องเพลงและการแสดงรีวิวประกอบเพลงให้ท่านผู้ปกครองได้รับชมและฟัง  ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ท่านผู้ปกครองและคณะครูที่เข้าร่วมประชุมฯเป็นอย่างมาก

 

 

Classroom Meeting 5-6 26/07/2557 on PhotoPeach

   

กิจกรรมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ณ สพฐ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 01 March 2013 13:57 Written by totsawat Friday, 18 January 2013 05:57

 

 

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ นายอมรศักดิ์ เรืองรุุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
พร้อมด้วยคณะครู เดินทางเข้าอวยพร และขอพรปีใหม่ จากท่านดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการ กพฐ.,
ดร.เกษม สดงาม ผช.เลขา กพฐ., ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษา สพฐ.(ผอ.สำนักฯ),
ดร.เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษา สพฐ., ดร.ไกร เกษทัน ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

alt

 

 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้น ม.๖ ที่จบหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๖

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 31 March 2014 11:35 Written by Administrator Monday, 31 March 2014 11:11

 

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ที่จบหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดย นายอมรศักดิ์  เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ  จากนั้น ท่านประธานในพิธีฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ผู้ร่วมพิธีกล่าวคำบูชาพระพร้อมกัน  หลังเสร็จพิธีบูชาพระฯ นายอมรศักดิ์  เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้กล่าวรายงานการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ที่จบการศึกษาฯ ให้ท่านประธานได้รับทราบฯ ลำดับต่อมา นายชุมพล ชูชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ฝ่ายบริหารวิชาการ ได้อ่านรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมขึ้นรับใบประกาศนียบัตรฯ เป็นชุดแรก จากนั้น คุณครูที่ปรึกษาของนักเรียนแต่ละห้อง ได้อ่านรายชื่อนักเรียนขึ้นรับใบประกาศนียบัตรตามลำดับจนครบ ๒๖ ห้อง เมื่อครบทั้ง ๒๖ ห้องแล้ว ท่านประธานในพิธีฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและช่วงสุดท้ายนักเรียนทุกๆคนร่วมกันร้องเพลงมาร์ชลูกพิบูลฯ เป็นการเสร็จพิธีฯ

 

 

 

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบหลักสูตร 31/03/2557 on PhotoPeach

   

Page 2 of 29

Copyright © 2010 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.