Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๒๕ ธ.ค.๒๕๖๑) 25 December 2018 Written by Super User 90
กิจกรรม "คนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน ครั้งที่ ๖" 24 December 2018 Written by Super User 81
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 21 December 2018 Written by Super User 90
สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภททั่วไป รุ่นอายุ ๑๘ ปี 21 December 2018 Written by Super User 85
เอไอเอส มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา 20 December 2018 Written by Super User 79
กิจกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตละโว้ธานี สพม.๕ 19 December 2018 Written by Super User 80
กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนในด้านกีฬา 19 December 2018 Written by Super User 85
กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๑๘ ธ.ค.๒๕๖๑) 18 December 2018 Written by Super User 93
การประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ เรื่อง ข้อขัดแย้งของผู้อำนวยการสถานศึกษากับข้อหา "ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ" 17 December 2018 Written by Super User 95
กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๑๑ ธ.ค.๒๕๖๑) 11 December 2018 Written by Super User 101
f t g m