Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมวันฮาโลวีน 31 October 2018 Written by Super User 126
กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๓๐ ต.ค.๒๕๖๑) 30 October 2018 Written by Super User 114
ยินดีต้อนรับ นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 29 October 2018 Written by Super User 145
ยินดีต้อนรับ นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 26 October 2018 Written by Super User 175
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ปี ๒๕๖๑ 23 October 2018 Written by Super User 138
ประมวลภาพผู้บริหาร-คณะครูร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 October 2018 Written by Super User 162
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จังหวัดลพบุรี ๑ 11 October 2018 Written by Super User 175
กิจกรรมการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 08 October 2018 Written by Super User 193
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมกูเกิ้ลไซต์ รุ่นที่ ๒ (๗ ต.ค. ๒๕๖๑) 07 October 2018 Written by Super User 189
"คืนสู่เหย้าครูเก่าพิบูลพิบูลวิทยาลัย" รับน้องใหม่วัยเกษียณฯ 07 October 2018 Written by Super User 188
f t g m