Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
ประชาสัมพันธ์:Open house 2019 "วิชาการเพิ่มพูน พิบูลวิทยาลัย ก้าวไกลการศึกษา" 17 January 2019 Written by Super User 72
ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 09 January 2019 Written by Super User 65
ประชาสัมพันธ์:คำขวัญวันครูแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ 09 January 2019 Written by Super User 46
ประชาสัมพันธ์:คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ 07 January 2019 Written by Super User 33
ประชาสัมพันธ์:กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 02 January 2019 Written by Super User 93
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ - Happy New Year 2019 28 December 2018 Written by Super User 77
ประชาสัมพันธ์:ขอเชิญคุณครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม Open house ๒๕๖๑ 27 December 2018 Written by Super User 59
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันพ่อแห่งชาติ 04 December 2018 Written by Super User 104
ประชาสัมพันธ์:งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม ปี ๒๕๖๑ 16 November 2018 Written by Super User 159
ประชาสัมพันธ์:เชิญชวนเที่ยวงานฤดูหนาวลพบุรี ปี ๒๕๖๑ 15 November 2018 Written by Super User 218
f t g m