Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์พิบูลวิทยาลัย ปี ๒๕๖๒ 10 April 2019 Written by Super User 155
กิจกรรมวันสงกรานต์พิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ 10 April 2019 Written by Super User 193
กิจกรรมการเรียกนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและคะแนน O-NET 10 April 2019 Written by Super User 254
กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและคะแนน O-NET 09 April 2019 Written by Super User 285
กิจกรรมการประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบทั่วไปและคะแนน O-NET 06 April 2019 Written by Super User 296
กิจกรรมให้การต้อนรับคุณครูและบุคลากรใหม่ย้ายมาปฏิบัติราชการฯ 06 April 2019 Written by Super User 201
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 01 April 2019 Written by Super User 188
การฝึกอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา" 01 April 2019 Written by Super User 153
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 29 March 2019 Written by Super User 232
งานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคารเรียน 28 March 2019 Written by Super User 201
f t g m