Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 31 May 2019 Written by Super User 252
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 30 May 2019 Written by Super User 347
กิจกรรมพิธีเปิดยุทธการสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 29 May 2019 Written by Super User 232
พิธีเปิดกิจกรรมวัดในโรงเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 28 May 2019 Written by Super User 249
กิจกรรมการประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 May 2019 Written by Super User 265
กิจกรรมคณะครู นักเรียน ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ 25 May 2019 Written by Super User 231
กิจกรรมเก็บรักษ์สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม(วันที่สอง) 24 May 2019 Written by Super User 228
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 24 May 2019 Written by Super User 241
กิจกรรมเก็บรักษ์สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม 23 May 2019 Written by Super User 280
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 23 May 2019 Written by Super User 246
f t g m