Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมการเรียกนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและคะแนน O-NET 10 April 2019 Written by Super User 438
กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและคะแนน O-NET 09 April 2019 Written by Super User 472
กิจกรรมการประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบทั่วไปและคะแนน O-NET 06 April 2019 Written by Super User 470
กิจกรรมให้การต้อนรับคุณครูและบุคลากรใหม่ย้ายมาปฏิบัติราชการฯ 06 April 2019 Written by Super User 439
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 01 April 2019 Written by Super User 368
การฝึกอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา" 01 April 2019 Written by Super User 329
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 29 March 2019 Written by Super User 396
งานปรับปรุงสะพานทางเชื่อมอาคารเรียน 28 March 2019 Written by Super User 507
กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (๒๖ มี.ค.๒๕๖๒) 26 March 2019 Written by Super User 480
กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและการสอบคัดเลือกนักเรียนฯ ประเภทความสามารถพิเศษ(๒๕ มี.ค.๒๕๖๒) 25 March 2019 Written by Super User 497
f t g m