Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 07 June 2019 Written by Super User 120
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๗ มิถุนายน ๒๕๖๒) 07 June 2019 Written by Super User 86
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๖ มิถุนายน ๒๕๖๒) 06 June 2019 Written by Super User 89
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) 05 June 2019 Written by Super User 90
กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๔ มิ.ย.๒๕๖๒) 04 June 2019 Written by Super User 91
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 31 May 2019 Written by Super User 101
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 30 May 2019 Written by Super User 83
กิจกรรมพิธีเปิดยุทธการสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 29 May 2019 Written by Super User 89
พิธีเปิดกิจกรรมวัดในโรงเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 28 May 2019 Written by Super User 91
กิจกรรมการประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 May 2019 Written by Super User 88
f t g m