Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การจัดงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำ ปี ๒๕๖๒ 28 November 2019 Written by Super User 115
ร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ 22 November 2019 Written by Super User 77
กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๔ 19 November 2019 Written by Super User 85
กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๑๙ พ.ย.๒๕๖๒) 19 November 2019 Written by Super User 89
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.๕ และ ม.๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ภาคบ่าย) 17 November 2019 Written by Super User 87
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเช้า) 17 November 2019 Written by Super User 93
กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๑๒ พ.ย.๒๕๖๒) 12 November 2019 Written by Super User 101
กิจกรรมขบวนงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม ปี ๒๕๖๒ 10 November 2019 Written by Super User 290
กิจกรรมมาลานำไทยแต่งกายย้อนยุคงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลวิทยาลัย ปี ๒๕๖๒ 08 November 2019 Written by Super User 163
กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๕ พ.ย.๒๕๖๒) 05 November 2019 Written by Super User 131
f t g m