Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันเขียว-แดง ฟุตซอล คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑ 28 April 2019 Written by Super User 110
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตวิทยา ๙๐๔ หลักสูตรประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 26 April 2019 Written by Super User 109
ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์พิบูลวิทยาลัย ปี ๒๕๖๒ 10 April 2019 Written by Super User 129
กิจกรรมวันสงกรานต์พิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ 10 April 2019 Written by Super User 170
กิจกรรมการเรียกนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและคะแนน O-NET 10 April 2019 Written by Super User 224
กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและคะแนน O-NET 09 April 2019 Written by Super User 253
กิจกรรมการประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบทั่วไปและคะแนน O-NET 06 April 2019 Written by Super User 276
กิจกรรมให้การต้อนรับคุณครูและบุคลากรใหม่ย้ายมาปฏิบัติราชการฯ 06 April 2019 Written by Super User 174
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 01 April 2019 Written by Super User 164
การฝึกอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา" 01 April 2019 Written by Super User 131
f t g m