Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 31 May 2019 Written by Super User 146
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 30 May 2019 Written by Super User 135
กิจกรรมพิธีเปิดยุทธการสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 29 May 2019 Written by Super User 130
พิธีเปิดกิจกรรมวัดในโรงเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 28 May 2019 Written by Super User 140
กิจกรรมการประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 May 2019 Written by Super User 154
กิจกรรมคณะครู นักเรียน ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ 25 May 2019 Written by Super User 131
กิจกรรมเก็บรักษ์สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม(วันที่สอง) 24 May 2019 Written by Super User 122
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 24 May 2019 Written by Super User 126
กิจกรรมเก็บรักษ์สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม 23 May 2019 Written by Super User 152
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 23 May 2019 Written by Super User 139
f t g m