Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
โครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ 05 March 2021 Written by Super User 16
กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง(ชั้นตรีและชั้นโท) ประจำปี ๒๕๖๓ 05 March 2021 Written by Super User 22
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษาฯ 05 March 2021 Written by Super User 16
พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 24 February 2021 Written by Super User 36
ร่วมเข้ารับแอลกอฮอล์เจลพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 16 February 2021 Written by Super User 418
กิจกรรมเนื่องในวันเทศกาลตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๔ 11 February 2021 Written by Super User 389
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 11 February 2021 Written by Super User 374
กิจกรรมการเตรียมทีมฟุตบอลร่วมการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษา อายุ ๑๘ ปี(ประเภททั่วไป) 11 February 2021 Written by Super User 196
กิจกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว๒๑) 10 February 2021 Written by Super User 387
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 09 February 2021 Written by Super User 41
f t g m