Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
การมอบเอกสารหลักฐานจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 07 April 2020 Written by Super User 10
ความก้าวหน้าการก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสระว่ายน้ำเขียว-แดง(๗ เม.ย.๒๕๖๓) 07 April 2020 Written by Super User 8
สถิติจำนวนนักเรียนลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบล่วงหน้า(๗ เม.ย. ๒๕๖๓) 07 April 2020 Written by Super User 24
สถิติจำนวนนักเรียนลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบล่วงหน้า(๒๖ มี.ค.๒๕๖๓) 26 March 2020 Written by Super User 103
การก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสระว่ายน้ำเขียว-แดง 19 March 2020 Written by Super User 82
กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษฯโครงการฯวิทย์-คณิตและประเภทโครงการฯGifted(ภาษาอังกฤษ) สอบได้ตัวสำรอง 19 March 2020 Written by Super User 115
กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องโครงการพิเศษฯวิทย์-คณิต,ประเภทห้องเรียนพิเศษฯโครงการฯGifted(ภาษาอังกฤษ)และประเภทห้องโครงการพิเศษฯดนตรีสากล 18 March 2020 Written by Super User 141
พิบูลวิทยาลัย คว้าแชมป์ประจำสัปดาห์ รายการ ม.ปลายสายเก่ง 16 March 2020 Written by Super User 101
กิจกรรมการรายงานตัวของนักเรียนที่สอบได้ตัวจริงและตัวสำรอง เข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯ 12 March 2020 Written by Super User 254
ข่าว-ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 28 February 2020 Written by Super User 803
f t g m