Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมมอบรางวัลการประกวดรณรงค์ประหยัดพลังงาน 05 November 2020 Written by Super User 126
กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 03 November 2020 Written by Super User 140
กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง" ย้อนยุค ละโว้ธานี ปี ๖๓ " 02 November 2020 Written by Super User 144
ประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 27 October 2020 Written by Super User 139
พิบูลวิทยาลัย คว้าแชมป์ FOOTBALL LOPBURI SAT GAME 2020 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 25 October 2020 Written by Super User 209
พิบูลวิทยาลัยผ่านเข้ารอบ ๘ ทีมสุดท้าย การแข่งขันฟุตบอล"โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศด้านกีฬา จังหวัดลพบุรี FOOTBALL LOPBURI SAT GAME 2020 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี" 23 October 2020 Written by Super User 145
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ปี ๒๕๖๓ 23 October 2020 Written by Super User 147
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ 21 October 2020 Written by Super User 125
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๐ ต.ค.๒๕๖๓) 20 October 2020 Written by Super User 226
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๙ ต.ค.๒๕๖๓) 19 October 2020 Written by Super User 205
f t g m