Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครูใหม่ 30 June 2020 Written by Super User 339
กิจกรรมการปรับพื้นฐาน การใช้ G-Suite for Education สำหรับนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 24 June 2020 Written by Super User 349
ประมวลภาพกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 17 June 2020 Written by Super User 353
กิจกรรมการเลื่อนสถานะนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต ประเภทความสามารถพิเศษ 16 June 2020 Written by Super User 448
กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต ประเภทความสามารถพิเศษ (วันที่สอง) 15 June 2020 Written by Super User 467
กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต (วันแรก) 14 June 2020 Written by Super User 455
กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต 07 June 2020 Written by Super User 509
กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทความสามารถพิเศษดนตรีไทย, นาฏศิลป์,ทัศนศิลป์และกีฬา 03 June 2020 Written by Super User 410
สรุปจำนวนนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 16 May 2020 Written by Super User 612
งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่สาม) 16 May 2020 Written by Super User 434
f t g m