Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
สถิติจำนวนนักเรียนลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบล่วงหน้า(๒๖ มี.ค.๒๕๖๓) 26 March 2020 Written by Super User 298
การก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสระว่ายน้ำเขียว-แดง 19 March 2020 Written by Super User 313
กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษฯโครงการฯวิทย์-คณิตและประเภทโครงการฯGifted(ภาษาอังกฤษ) สอบได้ตัวสำรอง 19 March 2020 Written by Super User 382
กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องโครงการพิเศษฯวิทย์-คณิต,ประเภทห้องเรียนพิเศษฯโครงการฯGifted(ภาษาอังกฤษ)และประเภทห้องโครงการพิเศษฯดนตรีสากล 18 March 2020 Written by Super User 546
พิบูลวิทยาลัย คว้าแชมป์ประจำสัปดาห์ รายการ ม.ปลายสายเก่ง 16 March 2020 Written by Super User 428
กิจกรรมการรายงานตัวของนักเรียนที่สอบได้ตัวจริงและตัวสำรอง เข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯ 12 March 2020 Written by Super User 553
ข่าว-ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 28 February 2020 Written by Super User 3096
โครงการพัฒนาปรับปรุงที่ดินบริจาคของคุณบรรจงและคุณสมบูรณ์ ศรีสงวน ระยะที่ ๑ 28 February 2020 Written by Super User 973
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมสมองกล 28 February 2020 Written by Super User 490
กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องโครงการฯ(๒๖ ก.พ.๒๕๖๓) 26 February 2020 Written by Super User 449
f t g m