Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
ข้อมูลสถิติการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(๑๕ พ.ค.๒๕๖๓) 15 May 2020 Written by Super User 433
งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่สอง) 15 May 2020 Written by Super User 329
ข้อมูลสถิติการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(๑๔ พ.ค.๒๕๖๓) 14 May 2020 Written by Super User 306
งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 14 May 2020 Written by Super User 297
ข้อมูลสถิติการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(๑๓ พ.ค.๒๕๖๓) 13 May 2020 Written by Super User 358
งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 13 May 2020 Written by Super User 289
สถิติจำนวนนักเรียนลงบันทึกข้อมูลสมัครสอบเข้าศึกษาระดบชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓ 08 May 2020 Written by Super User 425
สถิติจำนวนนักเรียนลงบันทึกข้อมูลสมัครสอบ แยกจำนวนตามแผนการเรียน (๔ พ.ค. ๒๕๖๓) 04 May 2020 Written by Super User 375
พิบูลวิทยาลัย คว้ารางวัลการประกวดฯ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพทุธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับภาคณะสงฆ์ ภาค ๓ 27 April 2020 Written by Super User 423
สถิติจำนวนนักเรียนลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบล่วงหน้า(๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓) 22 April 2020 Written by Super User 415
f t g m