Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมการปรับพื้นฐาน การใช้ G-Suite for Education สำหรับนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 24 June 2020 Written by Super User 470
ประมวลภาพกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 17 June 2020 Written by Super User 442
กิจกรรมการเลื่อนสถานะนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต ประเภทความสามารถพิเศษ 16 June 2020 Written by Super User 525
กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต ประเภทความสามารถพิเศษ (วันที่สอง) 15 June 2020 Written by Super User 552
กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต (วันแรก) 14 June 2020 Written by Super User 535
กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต 07 June 2020 Written by Super User 602
กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทความสามารถพิเศษดนตรีไทย, นาฏศิลป์,ทัศนศิลป์และกีฬา 03 June 2020 Written by Super User 492
สรุปจำนวนนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 16 May 2020 Written by Super User 718
งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่สาม) 16 May 2020 Written by Super User 556
ข้อมูลสถิติการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(๑๕ พ.ค.๒๕๖๓) 15 May 2020 Written by Super User 517
f t g m