Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
๒ เมษายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 01 April 2020 Written by Super User 12
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารการมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 27 March 2020 Written by Super User 188
ประชาสัมพันธ์:รวมภาพกิจกรรมการรับรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องโครงการพิเศษฯ 19 March 2020 Written by Super User 70
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 18 March 2020 Written by Super User 188
ประชาสัมพันธ์:เรื่อง การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ในช่วงการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ 05 March 2020 Written by Super User 147
ประชาสัมพันธ์:ภาพกิจกรรมการรับสมัครนักเรียน ม.๔ ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 27 February 2020 Written by Super User 168
ประชาสัมพันธ์:เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 30 January 2020 Written by Super User 1508
f t g m