Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 24 July 2020 Written by Super User 34
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ครบรอบ ๑๒๑ ปี 14 July 2020 Written by Super User 112
ยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 29 June 2020 Written by Super User 138
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 25 June 2020 Written by Super User 569
ประชาสัมพันธ์:การปรับพื้นฐาน การใช้ G-Suite for Education สำหรับนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 19 June 2020 Written by Super User 641
ประชาสัมพันธ์: แนวทางดำเนินการจัดรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 11 June 2020 Written by Super User 421
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต 10 June 2020 Written by Super User 886
ประชาสัมพันธ์:สรุปข้อปฏิบัติสำคัญในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต 05 June 2020 Written by Super User 285
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา, ดนตรีไทย, ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์ 05 June 2020 Written by Super User 295
แนวปฏิบัติของผู้สมัครสอบเข้าศึกษาชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทความสามารถพิเศษ 02 June 2020 Written by Super User 209
f t g m