Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
ระบบตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 13 May 2020 Written by Super User 701
ประชาสัมพันธ์:เรื่อง ระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(ครั้งที่ ๒) 11 May 2020 Written by Super User 436
ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง การปรับปฏิทินกำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 01 May 2020 Written by Super User 697
ประชาสัมพันธ์:เรื่อง ระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(ครั้งที่ ๑) 01 May 2020 Written by Super User 438
ประชาสัมพันธ์:เรื่อง การปิดระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ชั่วคราว) 30 April 2020 Written by Super User 427
ประชาสัมพันธ์:เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนผู้สมัครสอบเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 29 April 2020 Written by Super User 503
ประชาสัมพันธ์:กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (กำหนดการใหม่) 27 April 2020 Written by Super User 1075
ประชาสัมพันธ์: ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 25 April 2020 Written by Super User 573
๒ เมษายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 01 April 2020 Written by Super User 386
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารการมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 27 March 2020 Written by Super User 583
f t g m