Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
แนวปฏิบัติของผู้สมัครสอบเข้าศึกษาชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทความสามารถพิเศษ 02 June 2020 Written by Super User 468
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 01 June 2020 Written by Super User 431
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง แจ้งการทดลองใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 31 May 2020 Written by Super User 1770
ประกาศเลขที่สอบ-ห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 18 May 2020 Written by Super User 1243
ระบบตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 13 May 2020 Written by Super User 886
ประชาสัมพันธ์:เรื่อง ระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(ครั้งที่ ๒) 11 May 2020 Written by Super User 542
ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง การปรับปฏิทินกำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 01 May 2020 Written by Super User 809
ประชาสัมพันธ์:เรื่อง ระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(ครั้งที่ ๑) 01 May 2020 Written by Super User 544
ประชาสัมพันธ์:เรื่อง การปิดระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ชั่วคราว) 30 April 2020 Written by Super User 529
ประชาสัมพันธ์:เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนผู้สมัครสอบเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 29 April 2020 Written by Super User 606
f t g m