Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
ประชาสัมพันธ์:รวมภาพกิจกรรมการรับรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องโครงการพิเศษฯ 19 March 2020 Written by Super User 318
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 18 March 2020 Written by Super User 512
ประชาสัมพันธ์:เรื่อง การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ในช่วงการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ 05 March 2020 Written by Super User 360
ประชาสัมพันธ์:ภาพกิจกรรมการรับสมัครนักเรียน ม.๔ ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 27 February 2020 Written by Super User 411
f t g m