Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
ประชาสัมพันธ์:กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (กำหนดการใหม่) 27 April 2020 Written by Super User 1315
ประชาสัมพันธ์: ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 25 April 2020 Written by Super User 673
๒ เมษายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 01 April 2020 Written by Super User 551
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารการมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 27 March 2020 Written by Super User 762
ประชาสัมพันธ์:รวมภาพกิจกรรมการรับรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องโครงการพิเศษฯ 19 March 2020 Written by Super User 418
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 18 March 2020 Written by Super User 635
ประชาสัมพันธ์:เรื่อง การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ในช่วงการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ 05 March 2020 Written by Super User 490
ประชาสัมพันธ์:ภาพกิจกรรมการรับสมัครนักเรียน ม.๔ ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 27 February 2020 Written by Super User 538
f t g m