Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Author Hits
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๑๒๒ ปี พิบูลวิทยาลัย Written by Super User 1
วีดีทัศน์ประมวลภาพ:การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔ (ชุดที่ ๒) Written by Super User 61
วีดีทัศน์ประมวลภาพ:การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔ (ชุดที่ ๑) Written by Super User 100
กิจกรรมการอบรมปรับพื้นฐาน G-Suite for Educations ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 201
กิจกรรมการเรียกนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป Written by Super User 367
วีดีทัศน์:ประมวลภาพกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป Written by Super User 280
วีดีทัศน์ประมวลภาพ:การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม. ๕ และ ม.๖ ชุดที่ ๒ Written by Super User 182
กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ Written by Super User 256
วีดีทัศน์ประมวลภาพ:การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม. ๕ และ ม.๖ ชุดที่ ๑ Written by Super User 225
ประมวลภาพกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ Written by Super User 349
f t g m