Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการเรียกนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป

PBSTDGeneralRegister Spare31May2564A

วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ  พร้อมด้วยคุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด หัวหน้างานกิจการนักเรียน  คณะกรรมการการรับนักเรียน ดำเนินการเรียกนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง เข้ารับมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตามจำนวนที่มีผู้สละสิทธิ์จากการไม่มามอบตัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา  ซึ่ง ณ ขณะนี้ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ดำเนินการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เต็มจำนวนตามประกาศการรับนักเรียนแล้ว  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครองทุกๆท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้บุตรหลานของท่านเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งนี้

 

f t g m