Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

แผนการดำเนินงานของโรงเรียน

ITA2563 PlanOftheyears

แผนการดำเนินงานของโรงเรียน  รายละเอียด(PDF File)
  • แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
 คลิ๊กเพื่อแสดงข้อมูล graphics click here 822293
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก
 คลิ๊กเพื่อแสดงข้อมูล graphics click here 822293
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒
 คลิ๊กเพื่อแสดงข้อมูล graphics click here 822293

 

f t g m