Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน-ภาระหน้าที่

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างบริหาร ทั้ง ๔ กลุ่มบริหาร

 O13 มาตรฐานการปฏบตงาน

graphics click here 822293<< แสดงข้อมูลทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF คลิ๊กที่นี่ >>graphics click here 822293

 

- คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน- ด้านบุคลากรของ สพฐ. graphics click here 822293

- คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ graphics click here 822293

 

f t g m