Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประเภทห้องโครงการพิเศษฯ 2563

PR STDProjectAdmission2563Website

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

๒. ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(Gifted)

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

๓. ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีสากล

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

 

** กำหนดให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครสอบฯประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๑ ก.พ.๒๕๖๓ **

 

<< เข้าสู่ระบบลงทะเบียน >> icon new

 

 

f t g m