Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประเภทห้องโครงการพิเศษฯ 2561

PR ProjectStudent2561 Website

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

- ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(Gifted)
อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293


ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักเรียนผู้ที่จะสมัครสอบฯ

1. วิธีการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบฯ PDF File graphics click here 822293
2. ขั้นตอนรับสมัครสอบฯ  PDF File graphics click here 822293

 

 

<< เข้าสู่ระบบลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการสมัครสอบฯ >> icon new

 

 

f t g m